Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2013

itsonlylife
Uwierz mi, świat nie będzie ci robił prezentów. Jeśli chcesz mieć prawdziwe życie musisz je ukraść.
— Lou Andreas-Salome
Reposted fromresort resort viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
  Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.
— Nicholas Sparks "Wybór"
Reposted fromIriss Iriss viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromeklerrka eklerrka viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
9608 4613
Reposted fromnfading nfading viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Bo choć jedno nad nami niebo
Każdy co innego widzi w nim.
— Piotr Bukartyk
Reposted fromwithtrees withtrees viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
itsonlylife
Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi.
— Bolesław Prus - "Lalka"
Reposted fromfugitka fugitka viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Żadnych usprawiedliwień, nigdy i dla nikogo, oto moja pierwsza zasada. Nie uznaję dobrej intencji, szacownej omyłki, fałszywego kroku, łagodzącej okoliczności.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Żadnych usprawiedliwień, nigdy i dla nikogo, oto moja pierwsza zasada. Nie uznaję dobrej intencji, szacownej omyłki, fałszywego kroku, łagodzącej okoliczności.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
3243 42cd 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
4446 ed26 500
itsonlylife
Świat mi przeszkadza w życiu
— Mrożek (znów)
Reposted frompuzzle puzzle viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Umierać – to nic;
straszne jest nie żyć.
— V. Hugo: "Nędznicy"
Reposted frompiksele piksele viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
Przeszywa mnie słodka świadomość, że jestem,
że czuje i patrzę i słucham.
Porywam kielich - kielich radości i pije jednym haustem,
a przecież jutro spojrzę na niebo błękitne i spytam,
by dręczyć się dalej...

Kto Ja?
— Tadeusz Gajcy - Pytanie
Reposted fromlouve louve viaemkaaaaa90 emkaaaaa90
itsonlylife
itsonlylife
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakubik kubik
itsonlylife
itsonlylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl